»

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum ...

...” powstało 29.05. 2007 r. z inicjatywy pracowników lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy OPS mają świadomość, że zasiłki i usługi przyznawane w ramach pomocy społecznej jedynie łagodzą skutki lokalnych problemów, ale ani ich nie likwidują, ani im nie zapobiegają. Szansy na poprawę sytuacji upatrujemy w opracowaniu, pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów sięgających do źródeł najważniejszych problemów mieszkańców naszej gminy. Do działalności w Stowarzyszeniu zaprosiliśmy członków innych lokalnych organizacji pozarządowych, pracowników instytucji samorządowych, członków wspólnot mieszkaniowych, rad sołeckich, kościołów i związków wyznaniowych. Daje nam to możliwość poznania potrzeb różnych grup społecznych oraz planowania systemowych, długotrwałych i komplementarnych działań. Z kilkoma stowarzyszeniami i Urzędem Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie podpisaliśmy Umowę o Współpracy, której celem jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia naszych mieszkańców oraz wspieranie się merytoryczne, techniczne, szkoleniowe i informacyjne.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pobiera też żadnych opłat od beneficjentów swoich działań.Universum Borne Sulinowo

2013