»

"Ruch doskonali i uzdrawia serce"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 3.240 zł, skierowany do seniorów Klubu Aktywnego Seniora AS funkcjonującego przy M-GOPS,  miał na celu zaktywizowanie osób starszych  do aktywnego  i zdrowego  wypoczynku  i w tym celu w ramach projektu zakupiliśmy m.in. sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń ruchowych ; kijki  Nordik Woking. Przeprowadziliśmy szkolenie jak się nimi posługiwać i jak dzięki nim poprawiać kondycję fizyczną będąc na emeryturze.Universum Borne Sulinowo

2013