»

Projekt ,,Znasz Li tę Gminę" zakończony

     Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych  „Universum”  uprzejmie informuje, iż w okresie od  01.07.2013r. do  30.09.2013r. odbywał się w Bornem Sulinowie  IX Ogólnopolski Plener Artystyczny „Znasz  Li Tę Gminę”.  Plener organizowany był wspólnie z Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie.

 

 W ramach projektu odbyły się m.in. następujące działania:                       

1. Plener malarsko-rzeźbiarski – jako forma aktywnej integracji  miejscowego środowiska: wspólne malowanie obrazów-fresków, wernisaż poplenerowy; spotkania integracyjne z mieszkańcami: wieczór zespołów śpiewających w Jeleniu, wspólne gotowanie regionalnych potraw, inscenizacja dla mieszkańców miasta utworu Marii Konopnickiej  - „Na jagody”,  prezentacja własnych utworów literackich, ognisko integracyjne  itp.

 

    Efektem  końcowym  pleneru są wykonane 3 rzeźby przez  rzeźbiarzy, które upiększają teren wokół hotelu  gdzie zamieszkiwali malarze i rzeźbiarze oraz ponad  60 obrazów namalowanych przez artystów malarzy, które zostały zaprezentowane podczas wernisażu poplenerowego  w dniu  07.09.2013r.

 

 

                                                                                                                              Krystyna Skwark  - Koordynator projektu

 

 

Ogłoszenie

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie wspólnie z Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną organizują IX Ogólnopolski Plener Artystyczny w Bornem Sulinowie, tym razem pod tytułem „Znasz li tę Gminę”. Plener odbędzie się w dniach 28.08 – 8.09.2013r. Komisarzem Pleneru będzie Pani Bogumiła Celer.

              Mając na względzie rozwój kultury w naszym mieście oraz integrację mieszkańców z artystami zaprosiliśmy do udziału 25 malarzy i rzeźbiarzy z kraju oraz miejscowych artystów. Dzięki bogatemu programowi oraz pięknym, niespotykanym zakątkom borneńskiej przyrody artyści będą mogli aktywnie spędzać czas w trakcie twórczej pracy w plenerze oraz uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych z mieszkańcami i sponsorami.

              Tegoroczny Plener jest już dziewiątym zjazdem artystów w naszym mieście. To oni wpływają na rozwój lokalnej kultury, tutaj zostawiają swoje wytwory artystyczne, a także promują nasze miasto wywożąc stąd najlepsze wrażenia. Jak co roku zainteresowanie imprezą wykazują środki masowego przekazu.

              Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków artystom podczas pobytu i pracy m .in: wyżywienia, noclegów, organizacji pobytu (atrakcji) materiałów do pracy, które łączą się ze znacznymi wydatkami. Pragnąc zachować naszą imprezę w Kalendarzu Corocznych Imprez Cyklicznych informujemy iż tegoroczny plener będzie dofinansowany z budżetu gminy oraz ze środków finansowych programu Działaj Lokalnie, jednakże środki te  są niewystarczające na organizację pleneru. Mając to na względzie  zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe.

W zamian za ofiarowaną pomoc:

- z wyrazami wdzięczności artyści przekażą swoje dzieła po zakończeniu pleneru,

- natomiast organizatorzy umieszczą logo sponsora (według otrzymanego wzoru) na plakacie, ulotkach informacyjnych, itp. oraz zamieszczą informacje o sponsorze w mediach.

              Wyrażamy nadzieję na nawiązanie owocnej współpracy.

 

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                             Krystyna Skwark- Prezes BCIS „Unioversum”

 

Wszelką pomoc prosimy kierować do dnia 16 sierpnia 2013r.:

- pod adres:

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum”

Ul. Lipowa 6; 78-449 Borne Sulinowo

Konto: PBS O/Borne Sulinowo Nr 39 8581 1056 0300 5308 2000 0001

Z dopiskiem :  darowizna na organizację pleneru malarskiego

Kontakt:

Komisarz Pleneru Bogumiła Celer – tel. 508 052 902

NABÓR UCZESTNIKÓW PLENERU !!!!!!

Informuję, że IX Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski pt.: „ZNASZ LI TĘ GMINĘ” odbędzie się w terminie od 28 sierpnia do 8 września 2013r.

 

Organizatorzy:

- Stowarzyszenie „UNIVERSUM” w Bornem Sulinowie.

- Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie;

- Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie;

 

Organizatorzy zapewniają:

- materiały do pracy,

- zakwaterowanie (noclegi i wyżywienie),

- atrakcyjny program pobytu.

 

Plener ma na celu integrację artystów z lokalną społecznością (różne grupy wiekowe) oraz miejscowymi grupami artystycznymi. Przewiduje się również warsztaty artystyczne z zainteresowanymi osobami.

 

O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Artysta powinien zgłosić chęć udziału Komisarzowi Pleneru – Pani Bogumile Celer do  30 lipca 2013Rr oraz przesłać swoje  CV na adres mailowy: sport@bornesulinowo.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt: Bogumiła Celer, tel. 0 508 052 902.

 

                                                                                            Krystyna  Skwark

                                                                                          Koordynator  projektu

 

 

Projekt ,,Znasz Li tę Gminę"

     Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych  „Universum”  uprzejmie informuje, iż w okresie od  01.07.2013r. do  30.09.2013r.  będzie realizowało wspólnie z Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną w  Bornem Sulinowie – projekt : IX Ogólnopolski Plener Artystyczny „Znasz  Li Tę Gminę" na terenie gminy Borne Sulinowo.  

    Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie  z Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  oraz z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PAFW.

  Przewidziane  działania projektowe :

 1/ Sprawy organizacyjne pleneru:  promocja projektu, przygotowanie zaproszeń, informacji na stronę internetową i do środków  masowego przekazu, nabór uczestników pleneru, pozyskanie darczyńców itp ;

2/  Plener malarsko-rzeźbiarski – jako forma aktywnej integracji  miejscowego środowiska: wspólne malowanie obrazów-fresków, wernisaż poplenerowy; spotkania integracyjne z mieszkańcami: wieczór zespołów śpiewających w Jeleniu, wspólne gotowanie regionalnych potraw, inscenizacja utworu Marii Konopnickiej -dla mieszkańców miasta, prezentacja własnych utworów literackich, ognisko integracyjne  itp.

3/ Przygotowanie sprawozdania i rozliczenie  projektu

     Niniejszy projekt jest wspólnym wysiłkiem wymienionych organizatorów i miejscowych gestorów . Największy wkład rzeczowy wnoszą: Jan Chmielowski – wyżywienie;  Henryk Zarzycki – noclegi; Zakłady Tłuszczowe  Szczecinek; Sklep Mięsny Masar w Bornem Sulinowie.

                                                                       Koordynator  projektu – Krystyna  Skwark

 

 

 Universum Borne Sulinowo

2013