»

Warsztaty malarskie

Konkurs Literacki i Plastyczny

Spotkania ,,Pod Biedronką"

X Jubileuszowy Ogólnopolski Plener Artystyczny

 W dniach  12.08-12.09.2014r. w sali szkoleniowej Borneńskiego Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie odbyły się  warsztaty malarskie dla mieszkańców gminy, w których uczestniczyło 15 osób. W ramach  warsztatów jego uczestnicy poznali różne techniki malarskie: rysunek jako forma plastyczna, sepia, pastel sucha, pastel olejna, akwarela itp. Zajęcia zorganizowano  w ramach projektu:  X Jubileuszowy Ogólnopolski  Plener Artystyczny „Piękna Nasza Polska Cała”- dofinansowanego przez Fundusz Tratwa Szczecinek - zgodnie z umową dotacji Nr 1/15/DL8-ODL/2014 z dnia 26.06.2014r.
 W miesiącu sierpniu zostały ogłoszone 2 konkursy w ramach niniejszego projektu tj:

1.  KONKURS  LITERACKI pt. „ Wolność  To Radość  Ale  I  Odpowiedzialność”  pod  Patronatem  Honorowym  BURMISTRZA  BORNEGO SULINOWA   I  NADLEŚNICZEGO  NADLEŚNICTWA BORNE SULINOWO

Cel konkursu: Osobisty, refleksyjny, ale radosny sposób ukazania roli „25 lat odzyskania wolności” dla Bornego Sulinowa

Adresaci: Konkurs miał  charakter otwarty, skierowany był do mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo. Na konkurs wpłynęło 15 prac, spośród których jury wybrało 4 prace , które najbardziej odzwierciedlały przedstawione treści z tematyką konkursu.

2. KONKURS  PLASTYCZNY  NA KARTKĘ Z KALENDARZA pt „ Wolność  To Radość  Ale  I  Odpowiedzialność”  pod  Patronatem  Honorowym  BURMISTRZA  BORNEGO SULINOWA   I  NADLEŚNICZEGO  NADLEŚNICTWA BORNE SULINOWO

Cel konkursu: Osobisty, refleksyjny, ale radosny sposób ukazania roli „25 lat odzyskania wolności” dla Bornego Sulinowa; ukazanie umiejętności posługiwania się wybraną techniką plastyczną.                                                  

Adresaci: Konkurs miał  charakter otwarty, skierowany był do mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo.                                                                                                                   

Na konkurs wpłynęło 6 prac plastycznych z czego jury konkursu postanowiło przyznać 1 nagrodę specjalną a dla pozostałych osób wyróżnienia. Jury wzięło pod uwagę trafność i zgodność przedstawionych treści plastycznych z tematem konkursu.

W okresie od 19.09.2014 do 25.09.2014r.   odbył się cykl 7 spotkań  artystów z mieszkańcami „ Pod Biedronką” w Bornem Sulinowie. Tematyka tych spotkań była różnorodna np. ,,Serce miasta bije”- wspólne prezentowanie różnych przedmiotów które wydają dźwięki; „Malowanie na ścianie”- happening; „Zachwyt obrazem”- konkurs krasomówczy z symbolicznymi nagrodami; „Kartka z kalendarza”- wystawa prac konkursowych plastycznych  „Dawnych wspomnień czar”- wspólne śpiewanie; „ Wolność to radość ale i odpowiedzialność”- czytanie literackich prac konkursowych;  „Łańcuch przyjaźni”

W okresie od  17.09.2014r. do 28.09.2014r. na terenie Bornego Sulinowa oraz okolic odbył się plener malarsko-rzeźbiarski w którym uczestniczyło 35  artystów malarzy i rzeźbiarzy  z terenu całej Polski w tym i z Bornego Sulinowa. W ramach X Jubileuszowego  Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego  powstało wiele pięknych obrazów - które zostały zaprezentowane na zakończenie pleneru w dniu  27.09.2014r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie podczas wernisażu.

         Tegoroczny projekt X Jubileuszowy Ogólnopolski Plener Artystyczny „Piękna nasza Polska Cała” przewidywał oprócz pięknych wspomnień  minionych IX plenerów dotychczas zorganizowanych w Bornem Sulinowie  w formie filmu „Wspomnień czar” oraz  aktualnego pleneru -  również działania związane z 25-leciem odzyskania niepodległości w tym również  powstania  cywilnego miasta - Borne Sulinowo, co można było zauważyć podczas  cyklicznych spotkań pod Biedronką czy też  w pracach zgłoszonych w ramach konkursu literackiego i plastycznego.

                                                                                                         Koordynator projektu-  Krystyna Skwark

 Universum Borne Sulinowo

2013