»

Projekt "Zielonopalcy"

Od 2010 roku nasi podopieczni mogą korzystać z ogrodu przygotowanego przede wszystkim przez domowników i pracowników ŚDS oraz wolontariuszy w ramach projektu PO KL „Zielonopalcy" a który to ogród mieści się na terenie przyległym do budynku ŚDS.

 

„Zielonopalcy” – projekt sfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL –Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – w kwocie    43.225 zł  realizowany był w okresie od 01.05- 30.09.2010r. i  skierowany był  do osób niepełnosprawnych  , domowników ŚDS.  Głównym celem projektu było stworzenie  warunków  do podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Borne Sulinowo  oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym. Dla realizacji tego celu 27 podopiecznych ŚDS przy wsparciu kadry placówki i wolontariuszy zagospodarowało  nieużytkowany teren o pow. Ok. 1300 m2 znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie  ŚDS i stworzyło na nim ogród/zakupiono  różne rośliny, galanterię ogrodową, altanę, meble ogrodowe, powstało też oczko wodne itp./ Domownicy mieli również wycieczkę do Ogrodów tematycznych „Hortulus” w Dobrzycy . W nowym miejscu podopieczni będą mogli wypoczywać i odbywać swoje zajęcia terapeutyczne ale również uczyć się  kompleksowej obsługi terenów zielonych zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie.Universum Borne Sulinowo

2013