»

Informacja

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum" w okresie od 26.10.2015r. do 20.11.2015r. prowadziło z seniorami zajęcia artystyczne z decoupage i ozdób z rafii w ramach projektu sieciowego ,,Srebrna Ksiega Dobrych Praktyk" - promocja inicjatyw lokalnych w obszarze aktywizacji obywatelskiej seniorów. Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu dla Orgaznizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a Inicjatywą Pośredniczącą był Ecorys Polska Sp. zo.o. Warszawa. Celem niniejszego projektu było rozpowszechnianie i promocja najlepszych praktyk oraz działań z zakresu aktywizacji obywatelskiej i społecznej seniorów.

                                                                                Specjalista ds. orgaznizacj inicjatywy

                                                                                             Krystyna Skwark

 

 

 

Informacja o odbytych spotkaniach edukacyjnych w Radaczu

W dniach 22-23-29.01.2015r. w świetlicy wiejskiej w Radaczu odbyły się spotkania edukacyjne w ramach programu ,,ABC Przedsiębiorczości na wsi" realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Uczestnikami spotkań edukacyjnych były osoby powyżej 18 roku życia w tym osoby bezrobotne, osoby pracujące oraz ,,młodzi emeryci" którzy chcieliby w przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą. W spotkaniach uczestniczyło 20 mieszkańców Radacza i okolic. Orgaznizatorem spotkań edukacyjnych było Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum" w Bornem Sulinowie. Spotkania edukacyjne miały na celu przybliżenie uczestnikom metodologii i narzędzi do przygotowania własnego biznes planu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mieszkańcy bardzo chętnie wymyślali rodzaje działalności, jakich brakuje na ich terenie oraz jaką chcieliby np. w przyszłości prowadzić. W tym celu opracowali 4 przykładowe biznes plany, które w przyszłości wykorzystają jako wzór do przygotowania prawdziwego własnego biznes planu.

                                                                                                    Prezes Zarządu - Krystyna Skwark

Informacja

W dniach 13-20.11.2014r. w Bornem Sulinowie odbyły się spotkania edukacyjne w ramach programu ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI"  realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Organizatorem spotkań było Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum". Uczestnikami spotkań edukacyjnych były osoby powyżej 18 roku życia w tym osoby bezrobotne, osoby pracujące oraz ,,młodzi emeryci" którzy chcieliby w przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą. Spotkania edukacyjne miały na celu przybliżenie uczestnikom metodologii i narzędzi do przygotowania własnego beznes palnu i w ramach niniejszych szkoleń opracowano 4 biznes plany na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

   W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyli zaproszeni goście: przedsiębiorca z Bornego Sulinowa, któremu z powodzeniem udało się rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w  zakresie turystyki oraz przedstawiciel banku, który omówił zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

                                                                                                            Krystyna Skwark - Prezes Zarządu

                                                       Universum Borne Sulinowo

2013