»

Regulamin konkursu literackiego

Konkurs literacki pt. „ WOLNOŚĆ TO RADOŚĆ ALE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

1.Organizatorzy:

· Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „UNIVERSUM”,

· Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

· Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie.

 

2. Patronat Honorowy:

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BORNE SULINOWO

3. Cel konkursu:

· Osobisty, refleksyjny, ale radosny sposób ukazania roli „25 lat odzyskania wolności”. Dzięki temu wydarzeniu – Borne Sulinowo zaistniało na mapie Polski

4. Adresaci:Konkurs ma charakter otwarty, skierowany do mieszkańców miasta i gminy.

5. Forma literacka:

- krótka rymowanka

- hasło

- toast

- inna wypowiedź literacka (nie więcej niż 15 wyrazów)

6. Uczestnictwo i zasady konkursu:

· Praca napisana na komputerze;

· Uczestnik może zgłosić: do 3 prac (każda w liczbie 3 oryginały);

· Prace należy opisać na odwrocie podając:

- imię i nazwisko

- wiek

- adres

- nr telefonu (nieletni uczestnicy nr telefonu opiekuna prawnego).

Prace należy złożyć w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji Al. Niepodległości 21

w zamkniętych kopertach do 10 września 2014r.;

· Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wybranych prac;

· Komisja oceniająca doszukiwać się będzie w utworach (wypowiedziach) humoru, życzliwości, trafności określeń i oszczędności słów;

· Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.Universum Borne Sulinowo

2013