»

Regulamin konkursu plastycznego

Konkur plastyczny na kartkę z kalendarza pt. „ WOLNOŚĆ TO RADOŚĆ ALE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

1.Organizatorzy: · Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „UNIVERSUM”, · Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie · Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie.  

2. Patronat Honorowy: BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BORNE SULINOWO

3. Cel konkursu: · Osobisty, refleksyjny, ale radosny sposób ukazania roli „25 lat odzyskania wolności”. Dzięki temu wydarzeniu – Borne Sulinowo zaistniało na mapie Polski. · Ukazanie umiejętności posługiwania się wybrana techniką plastyczną.

4. Adresaci: Konkurs ma charakter otwarty, skierowany do mieszkańców miasta i gminy.

5. Technika plastyczna: - dowolna Format: A4

6. Uczestnictwo i zasady konkursu: · Uczestnik może zgłosić 1 prace; · Prace należy opisać na odwrocie podając: - tytuł pracy - imię i nazwisko - wiek - adres - nr telefonu (nieletni uczestnicy nr telefonu opiekuna prawnego). ·

 

Prace należy złożyć w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji Al. Niepodległości 21 w zamkniętych kopertach do 10 września 2014r.; · Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wybranych prac; · Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.Universum Borne Sulinowo

2013