»

Zaproszenie na szkolenie

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum" zaprasza mieszkańców gminy Borne Sulinowo na spotkania edukacyjne w ramach programu ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI" - które odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Radaczu w dniach 21-22 i 29 stycznia 2015 roku w godz. 14:00 do 20:00. Program jest realizowany we współpracy z FWW i NBP. Zaproponowane spotkania edukacyjne są bezpłatne. Będą to praktyczne warsztaty przygotowujące się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i mają one przybliżyć uczestnikom spotkań metodologię i nerzędzia do przygotowania własnego biznes planu m.in. poprzez analizę miejscowego rynku, analizę własnych zasobów, opracowanie biznes planu, zarządzanie firmą, bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej. Na jedno ze spotkań chcemy zaprosić przedsiębiorcę, któremu udało się z powodzeniem otworzyć własną działalność gospodarczą. Uczestnikami spotkań warsztatowych będą osoby powyżej 18 roku życia z terenu gminy Borne Sulinowo / absolwenci i uczniowie szkół, osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Szczecinek oraz osoby niezarejestrowane lecz chcące poszerzyć swój zakres wiedzy w zakresie przedsiębiorczośći/. W szkoleniu będą mogli również uczestniczyć osoby pracujące zawodowo myślące w przyszłości podjąć działalność gospodarczą.

Zgłoszenia na spotkania edukacyjne należy składać do dnia 16 stycznia 2015 /piątek/ osobiście w biurze Stowarzyszenia na ul. Lipowej 6 - I piętro - budynek MGOPS; telefonicznie na nr telefonu 883 316 111 lub mailowo:bcisuniversum@wp.pl podając: imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego. Zgłoszenia również można składać u Pani Elżbiety Niepelt - Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz. Ilość miejsc ograniczona.

                                                                                                                W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                                                   Krystyna Skwark - Prezes

Zaproszenie na szkolenie

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum" zaprasza na spotkania edukacyjne w ramach programu ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI" - które odbędą się w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6 /sala szkoleniowa OPS na I piętrze/ w dniach 13,18 i 20 listopada 2014r. od godz. 9-tej. Program jest realizowany we współpracy z FWW i NBP. Zaproponowane spotkania edukacyjne są bezpłatne.

Będą to praktyczne warsztaty pokazujące w jaki sposób przygotować się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i mają one przybliżyć uczestnikom spotkań metodologię i narzędzia do przygotowania własego biznes planu m.in. poprzez analizę miejscowego rynku, analizę własnych zasobów, wskazanie możliwości zwiększania dochodów, opracowanie biznes planu, prawo i praktyka działalności gospodarczej, zarządzanie firmą, bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej. Na jedno ze spotkań chcemy zaprosić przedsiebiorcę, któremu udało się z powodzeniem otworzyć własną działalność gospodarczą oraz przedstawiciela banku, który omówi zasady korzystania z bankowości elektronicznej.

Uczestnikami spotkań warsztatowych będą osoby powyżej 18 roku życia z terenu gminy Borne Sulinowo /absolwenci szkół, osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Szczecinek oraz osoby niezarejestrowane lecz chcące poszerzyć swój zakres wiedzy w zakresie przedsiębiorczości/. W szkoleniu będą mogli równirż uczestniczyć osoby pracujące zawodowo chcące w przyszłości podjąć działalność gospodarczą.

Zgłoszenia na spotkania edukacyjne należy składać do dnia 7 listopada 2014 (piątek) osobiście w biurze Stowarzyszenia na ul. Lipowej 6 - I piętro- budynek M-GOPS, telefonicznie na nr 883 316 111 lub mailowo: bcisuniversum@wp.pl podając: imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego. Ilość miejsc ograniczona.

 

                                                                                                          W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                                                 Krystyna Skwark - PrezesUniversum Borne Sulinowo

2013